Yan Dallar

    
    
Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifİç Hastalıkları

     Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifPediatri

     Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifGenel Cerrahi

     Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifRadyoloji

     Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifTıbbi Patoloji

     Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifGöğüs Hastalıkları

     Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifTıbbi Mikrobiyoloji

     Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifHalk Sağlığı

     Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifFTR

     Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifÜroloji

 

Menü

  Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifForumlar

  Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifYan Dal Soruları

  Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifPuan Hesaplaması

  Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifYeterlilik Sınavları

  Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifTıp Kitapevleri

  Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifTıpta Uzmanlık Tüzüğü

  Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifTUS Kitapları

  Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifOnline Tıp Eğitimi

  Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifLinkler

  Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifYan Dal Süreleri

 

Linkler

Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\osym.jpg

Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifTus Soruları

  Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifYemek Tarifleri

  Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifArabam

  Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifDiyet rejim

Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifActa Medica Anatolia

Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifDahiliye

Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifHaber

 

Akademik

Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\akademik.jpg

Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifGoogle Akademik

Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifeMedicine

 

Arşiv

Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\arsiv.jpg

Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gif2007 YDUS Klavuzu (İlk YDUS sınavı)

 Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gif 2008 İlkbahar Dönemi Klavuzu

Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gif2008 Sonbahar Dönemi Kılavuzu

 Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gif 2009 İlkbahar Dönemi Klavuzu

Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gif2009 Sonbahar Dönemi Klavuzu

Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gif2010 İlkbahar Dönemi Klavuzu

 

Yönetmeklikler

Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifTıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifSınav Yönetmeliği

Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifYan Dal Uzmanlık Tüzüğü - Yönetmeliği

Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifYan Dal Uzmanlık Belgesi Verilmesine Esas Olmak Üzere Tıpta Uzmanlık Kurulunca Belirlenen Şartlar Ve Kriterler

Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifYeni İhdas Edilen Uzmanlık Alanlarında Uzmanlık Belgesi Almak İçin Başvuru

Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifAlan İsmi Değiştirilen / Alanları Birleştirilen Uzmanlık Alanlarında Uzmanlık Belgesini Yeniletmek İçin Başvuru

 

 

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi

 

 2013 YDUS YERLESTIRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN


 

* Tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman tabip olanların daha ileri seviyede yapacakları yan dal uzmanlık eğitimine giriş sınavlarında (YDUS), yabancı dil şartı kaldırıldı.

Yönetmeliğin 10. maddesinde yer alan “(1) ÖSYM tarafından yapılacak olan bilim sınavına, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavından (ÜDS) 100 üzerinden en az 50 ve üzeri puan alanlar katılabilir. Yabancı dil belgeleri için, bu belgenin verilmesine esas olan ilgili mevzuatında belirtilen geçerlilik süreleri uygulanır. ” hükmü, 8 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle kaldırılmıştır.

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
(8 Şubat 2011 Resmi Gazete)

* Tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman tabip olanların, daha ileri seviyede yapacakları yan dal uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına ilişkin esasları düzenleyen yönetmeliğe göre, yan dal uzmanlık eğitimine alınacak uzman tabip sayıları, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından her uzmanlık dalı için üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine ait olmak üzere yıllık toplam kontenjan olarak belirlenecek. Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenen bu kontenjanlar, her sınav döneminde üniversiteler için YÖK, eğitim ve araştırma hastaneleri için Sağlık Bakanlığı tarafından, eğitim kurumlarının kapasitesi ve kurumun eğitim imkanları göz önünde bulundurularak ülke ihtiyacına göre dağıtılacak. Sınav, yılda en az bir kez olmak üzere ÖSYM tarafından yapılacak. Sınav, ÖSYM'nin internet sayfasında ilan edilecek. İlanda, kurumlar itibarıyla yan dal eğitimi verilecek birimler, yan dal uzmanlık eğitimine alınacak uzman tabip sayıları, başvurunun yapılacağı yer, başvuru için istenilen belgeler, son başvuru tarihi ile sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilecek.

*Yönetmelikte yan dal uzmanlık eğitimine yerleştirme hususu da yeniden düzenlendi. Merkezi sistemle seçme işlemi, yan dalların kontenjanları, adayların Bilim Sınavı Puanları ve tercihleri göz önünde tutularak yapılacak. Yerleştirme işleminde Bilim Sınavı Puanı 100 üzerinden 50 veya daha yüksek olan adaylar arasından seçme yapılacak. Yerleştirmede esas alınacak Bilim Sınavı Puanı 50 den düşük olan adaylar yapılacak yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek. Adaylar, Yan Dal Uzmanlık Bilim Sınavı puanlarının elverdiği en üst tercihlerine ve kadro kontenjanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilecek. Bir uzmanlık dalına seçme yapılırken ilgili puanda eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık yan dalını daha üst tercihinde gösterene öncelik verilecek. Bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilecek. Sınav sonucunda alınan puanlar yalnız ilgili sınav dönemi ve müracaat edilen yan dal için geçerli olacak. Uzmanlık öğrenciliğine yerleştirildikten sonra kurum ve dal değişikliği için yeniden yan dal uzmanlık giriş sınavına girenlerin mesleki bilgi puanı yüzde 3 düşürülecek. Boş kalan kadrolara yerleştirme, yedek adaylar arasından aynı usulde yapılacak.  

 

* 2012 YDUS Sorular ve Yanıtlar

 

* Geçmiş Yan Dal Sınavı Soruları için Tıklayın

 

Yan Dal Nedir ?


Açıklama: strong.gif (118 bytes)Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (YDUS) başvurabilmek için adayların; sınavına başvuracağı yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman unvanını almış olmaları şarttır.

Açıklama: strong.gif (118 bytes)YDUS ile Yan Dal Uzmanlık eğitimine başladıktan sonra kurum ve dal değişikliği için yeniden yan dal uzmanlık giriş sınavına girenlerin mesleki bilgi puanı % 3 oranında düşürülecektir.

Açıklama: strong.gif (118 bytes)Yan dal sınavı ve askerlik: Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış olmak ya da yedek sınıfa geçirilmiş yahut 1111 sayılı Askerlik Kanununun 86. ve 89. maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemiş ve askerliğini yapmamış olanlar bakımından uzmanlık eğitimi yapacakları dal için Tüzüğe ekli çizelgede öngörülen sürelerin sonuna kadar söz konusu Kanun'un 35/e maddesinin "35 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tehir edilebilir. " hükmüne uygun olmalıdır. Askerlik hizmetlerini sınav tarihinden en geç üç ay sonra bitirecek durumda olanlarda sınava girebilir.

Açıklama: strong.gif (118 bytes)Yan dal mecburi hizmet: Yan dal eğitimi sonrası mecburi hizmet uzmanlıkta mecburi hizmetini tamamlayanlar içinde halen geçerliliğini korumakta. Bu konuda ilgili makamların gerekli yönetmelik değişikliklerini bir an önce yapmaları maduriyetleri gidermek için gereklidir. Bu hali ile yan dal eğitimi (eğitim süreci ve sonrası ile) yan dal yapanları cezalandırmaktan öte gitmemektedir.

 

2012-YDUS Sınavına Tahmini Kalan Süre


 

   

© 2007-20014 Yandal sınavıYan dal uzmanlık eğitimi, üds, üniversite, ösym.

© Yan dal sınavı 2007-2011: info@tusmerkezi.com

 

2012 Sınav Takvimi

Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\takvim.jpg


Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gif2012-YDUS

Sınav Tarihi

25 Kasım 2012

  

Güncel

Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\duyuru.jpg

 Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gif 2009-KPDS Sonbahar Dönemi İngilizce Soruları

 Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gif Dilekçe Örneği

 

 

 

Sağlık Bakanlığı

Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifSağlık Bakanlığı

Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifPersonel Genel Müdürlüğü

Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifSağlık Bilgi Erişim Merkezi (SABEM)

 

İngilizce

Açıklama: E:\Aytekin\A.Siteler\yandalsinavi\ok2.gifÜds-Kpds soruları

 

Medline

Açıklama: ayni.gif (40 bytes)Pubmed

Açıklama: ayni.gif (40 bytes)EBSCOhost

Açıklama: ayni.gif (40 bytes)Sciencedirect

Açıklama: ayni.gif (40 bytes)Proquest