İç Hastalıkları

 

 

Linkler

  Dahiliye

  www.tihud.org.tr

 

Etkinlikler

 

 

Güncel

 

 

Arşiv

  Sınav Yönetmeliği

 
 
 
 
 

 

İç Hastalıkları Yan Dal Eğitimi

İç Hastalıkları Yan Dalları

Alerji Hastalıkları

Romatoloji

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Gastroenteroloji

Geriatri

Hematoloji

İmmünoloji

İş ve Meslek Hastalıkları

Nefroloji

Tıbbi Onkoloji

Yoğun Bakım

 

Ülkemizde İç Hastalıklarında Uzmanlık Belgesi Almak İçin Neler Gerekli?

o Onaylanmış bir eğitim hastanesinde 5 yıl İç Hastalıkları eğitimi almak
o Tez hazırlamak ve bu tezin kabulü
o Uzmanlık sınavını başarıyla vermek (uygulama kuruma bırakılmış)

Ülkemizde İç Hastalıkları Uzmanı Sayısı (?)

o Ülkemizde halen yılda 300 dolayında hekim İç Hastalıkları uzmanı diploması alıyor.
o 1999 yılında yataklı kurumlarda çalışan 2510 İç Hastalıkları uzmanı var.
o İstanbul Tabip Odasına kayıtlı 17008 hekmin 1494'ü İç Hastalıkları uzmanı
o Ükemizde toplam 6500 (?) dolayında İç Hastalıkları uzmanı var.

İç Hastalıkları Yoğun Bakım Yan Dal Kadro ilanı hukuka uygundur

   20 Ekim 2007 tarihinde yapılan Yan Dal Uzmanlık Sınavı için Hacettepe, Erciyes ve Gazi Üniversiteleri'nde toplam 4 İç Hastalıkları Yoğun Bakım Yan Dal kadrosu ilan edilmiş idi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği tarafından bu kadroların iptali için Danıştay'a Yüksek Öğretim Kurumu aleyhine dava açıldı. Sınavdan sonra 23 Ekim 2007'de Sağlık Bakanlığı web sayfasında yoğun bakım yan dalı için bazı sivil toplum kuruluşları tarafından açılan davalar olması nedeniyle, adayların iç hastalıkları yoğun bakım yan dalını tercih etmemeleri yönünde bir duyuru yayınlandı ve bu duyuru nedeni ile bazı adaylar yoğun bakım yan dalını seçmekten vazgeçtiler. Ancak, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği' nin açtığı bu dava red ile yani Yüksek Öğretim Kurumunun lehine sonuçlanmıştır.

Sonuç olarak, iç hastalıkları yoğun bakım yan dalının ilanı hukuka uygundur ve tercih edilebilir.

Geçmiş İç Hastalıkları Sınav Soruları

(2008-YDUS Sonbahar Dönemi) sınav soruları ve yanıtları;
İç Hastalıkları Testi ve Cevap Anahtarı
(2008-YDUS Mayıs Dönemi) sınav soruları ve yanıtları;
İç Hastalıkları
Cevap Anahtarı
(2007-YDUS Ekim Dönemi) sınav soruları ve yanıtları;
Ön Kapak
İç Hastalıkları
Arka Kapak
Cevap Anahtarı

Yan dal sınavı ana sayfa