Tıbbi Patoloji Yan Dal Eğitimi

 

 

  
Tıbbi Patoloji Yan Dallar

 

Sitopatoloji 2 yıl

Dermatopatoloji 2 yıl

Nöropatoloji 2 yıl


Türk Patoloji Derneğinin Önerisi;
Patoloji Ana dalı içinde yer alması gereken yan dalların:
a-Sitopatoloji
b-Nöropatoloji
c-Dermatopatoloji
d-Jinekopatoloji
e-Pediatrik Patoloji
f-Moleküler patoloji
olması ve yan dal sürelerinin 2 yıl olmasının uygun olduğu görüşündeyiz.


Patoloji Ana Dal süresinin 5 yıl olması gerekmektedir. Aksi takdirde Avrupa ülkeleri içinde uzmanlık süresine uyum sorunu yaşayacağımız açıktır.

Asistanlığa giriş sınavında KPDS veya ÜDS esas alındığında baraj puanı 50, ÖSYM esas alındığında ise 60 olmalıdır.


Yan dal sınavı ana sayfa